• Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που ανακοινώθηκαν στις 5.11.2021 στο ΦΕΚ 5138, όλοι οι πελάτες του εμπορικού κέντρου μπορούν εισέρχονται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test ή τεστ PCR. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). Έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στις εισόδους των καταστημάτων.
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν εξαντληθεί τα προβαλλόμενα είδη ή να υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές.