Όροι και Προϋποθέσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «SPRAY LOVE FOR FASHION»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ONE OUTLET AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» και δ.τ. «ONE OUTLET A.E.» που εδρεύει στoν Δήμο Αλίμου Αττικής (Λεωφόρος Ποσειδώνος αρ. 77, ΤΚ 17455) (καλούμενη στο εξής η «Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο: "SPRAY LOVE FOR FASHION" και με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις (στο εξής ο Διαγωνισμός») για την ανάδειξη δέκα συμμετεχόντων οι οποίοι θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου της σχεδίασης και χρωματισμού τοίχων εντός των εγκαταστάσεων (υπογείων χώρων στάθμευσης) του εμπορικού εκπτωτικού  κέντρου με το όνομα «ONE SALONICA OUTLET MALL», που τηρεί η Εταιρεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Κώττα Ρούλια αρ. 10 ΤΚ 54627) (στο εξής το «Εργο»).

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό το προσωπικό της Εταιρείας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2. Πρόσβαση σε διαδίκτυο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Διάρκεια

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 8η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, έως και την 17η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 24:00. Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

4.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δηλώνεται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://onesalonica.com/competitions/spray-love-for-fashion-contest/ (στο εξής η «Ιστοσελίδα»). Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στο Διαγωνισμό (στο εξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να συμπληρώσει ορθά το σύνολο των αιτουμένων στοιχείων της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα υπάρχει διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα και να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά. Με την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, ο Συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, όπως ορίζονται εκάστοτε από την Εταιρεία.

4.2 Αμέσως μετά την υποβολή της ορθώς και πλήρως συμπληρωμένης αίτησης, ο Συμμετέχων θα λάβει αναλυτική ενημέρωση (brief) με τις προδιαγραφές του Έργου ώστε να υποβάλλει στην Εταιρεία από μία (1) έως τρεις (3) εικαστικές προτάσεις επ’ αυτού, για τοιχογραφία (mural painting) ή ζωγραφική τύπου γκράφιτι (graffiti design) (στο εξής οι «Εικαστικές Προτάσεις»), τις οποίες θα αποστείλει στην Εταιρεία προς επιλογή, έως και την 17η Ιανουαρίου 2022.

4.3 Η Εταιρεία μετά την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 το αργότερο θα προβεί σε επιλογή δέκα Συμμετεχόντων (οι «Επιτυχόντες») καθένας από τους οποίους θα καταρτίσει σύμβαση με την Εταιρεία μέχρι την 7η Φεβρουαρίου για την εκτέλεση τμήματος του Έργου, έναντι συνολικής αμοιβής 250 Ευρώ εκάστου και με λοιπούς όρους της εγκρίσεως της Εταιρείας (στο εξής η «Σύμβαση Έργου»). Το Έργο θα πρέπει να έχει εκτελεσθεί στο σύνολό του από τους Επιτυχόντες μέχρι την 13η Μαρτίου 2022 το αργότερο.

4.4 Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, οι Επιτυχόντες θα συμμετέχουν αυτομάτως σε νέο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 21 Μαρτίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022 για την επιβράβευση των τριών καλύτερων προτάσεων από το ευρύ κοινό (στο εξής ο «Διαγωνισμός Επιβράβευσης»), με χρηματικό έπαθλο που θα απονείμει η Εταιρεία ποσού 5.000 Ευρώ για τον πρώτο νικητή, 1.500 Ευρώ για το δεύτερο νικητή και 500 Ευρώ για τον τρίτο νικητή (στο εξής τα «Δώρα»). Σε περίπτωση παράτασης της εκτέλεσης του Έργου για οποιονδήποτε λόγο, θα παρατείνεται αυτομάτως και ο χρόνος έναρξης της διεξαγωγής του Διαγωνισμού Επιβράβευσης. Οι επιμέρους όροι του Διαγωνισμού Επιβράβευσης και των Δώρων θα καθορισθούν από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του Έργου.

5. Ακύρωση επιλογής/έκπτωση Συμμετέχοντος από το Διαγωνισμό

5.1 Η επιλογή κάθε Επιτυχόντα μπορεί να ακυρωθεί και αυτός να εκπέσει των όρων του Διαγωνισμού και παρεπόμενα του δικαιώματος να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό Επιβράβευσης ή/και να λάβει οποιοδήποτε Δώρο, στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Εφόσον ο Επιτυχών δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή τους όρους του Διαγωνισμού Επιβράβευσης.

Β) Εφόσον ο Συμμετέχων αρνηθεί να υπογράψει τη Σύμβαση Έργου για οποιοδήποτε λόγο ή καθυστερήσει να υπογράψει τη Σύμβαση Έργου σε χρόνο πέραν της 7ης Φεβρουαρίου ή εκπέσει της Σύμβασης έργου κατά τους όρους αυτής,

5.2 Σε κάθε περίπτωση έκπτωσης του Επιτυχόντα, κατά τα ανωτέρω, το αναλογούν σ’ αυτόν τμήμα του Έργου θα εκτελεσθεί από άλλο Συμμετέχοντα της επιλογής της Εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει τις υποχρεώσεις των Επιτυχόντα κατά τους παρόντες όρους και θα καταρτίσει σχετική Σύμβαση Έργου με την Εταιρεία εντός 2 ημερών από του χρόνου που θα κληθεί προς τούτο από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω Συμμετέχων θα περιλαμβάνεται στους Επιτυχόντες, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω και θα εφαρμόζονται ως προς αυτόν άπαντες οι παρόντες όροι που αφορούν τους Επιτυχόντες.

6. Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία Προσωπικότητας

Η παρούσα ενημέρωση προορίζεται για άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν και/ή συμμετέχουν στο Διαγωνισμό. Η ¨ενημέρωση εξηγεί πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα από την Εταιρεία σε σχέση με το Διαγωνισμό.

H παρούσα ενημέρωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ της Eταιρείας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ και της Πολιτικής COOKIES της Eταιρείας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ και ενιαίο με αυτές σύνολο.

Η Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που κρίνονται αναγκαία αποκλειστικά για τους σκοπούς διενέργειας του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και ενημέρωσης των Επιτυχόντων σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού. Μεταξύ αυτών είναι,τoΌνομα και επίθετο, η διεύθυνσή, η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), το φύλο , το έτος γέννησής  καθώς και το όνομα χρήστη που έχετε στο Instagram και στο Facebook.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία θα αποκτήσουμε σε σχέση με τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την επιλογή και δημοσίευση των Επιτυχόντων, , για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων (π.χ. φορολογική νομοθεσία). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε τα ίδια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Εταιρεία να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματά του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των αρμοδίων αρχών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ερώτηση ή νομική απαίτηση επί του απορρήτου σας και της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):   dpo@onesalonica.com είτε αποστέλλοντας γραπτή επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας προς τον «Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και επικοινωνίας των Εικαστικών Προτάσεων  που θα διαγωνισθούν και θα επιλεγούν ν, για όσο καιρό επιθυμεί, και οι Εικαστικές Προτάσεις που θα κοσμήσουν τους τοίχους του One Salonica, θα παραμείνουν στους χώρους του για όσο χρονικό διάστημα κρίνει η Εταιρία.

Για να έχετε λεπτομερείς ενδείξεις για το πως η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σας προσκαλούμε να διαβάσετε ΕΔΩ την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ της Eταιρείας , σε σχέση με την περιήγησή σας στο http://onesalonica.com/ και με τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

7. Αποποίηση ευθύνης Εταιρείας

7.1 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αγνοήσουν τους παρόντες όρους και οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

7.2 H Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε Συμμετέχοντα ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων ή τη μη έγγραφη γνωστοποίηση στην Εταιρεία τυχόν αλλαγής των προσωπικών τους στοιχείων.

7.3 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των παρόντων όρων κατά την εμφάνιση του στην Ιστοσελίδα ή από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων - μη προστηθέντων της που τυχόν έχουν σχέση με το Διαγωνισμό.

7.4 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σχόλια χρηστών της Ιστοσελίδας καθώς και σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

8. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

8.1 Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

8.2 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί από το Συμμετέχοντα σε οποιονδήποτε τρίτο.

8.3 Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας στην οποία στηρίζεται, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου και των ορίων ευθύνης της Εταιρείας. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή παντός τρίτου στις περιπτώσεις αυτές.

9. Πνευματικά Δικαιώματα

9.1 Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται στην Εταιρεία ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις Εικαστικές Προτάσεις που υποβάλλει στο Διαγωνισμό, ότι η δημιουργία, ανάπτυξη και υποβολή αυτών στο Διαγωνισμό δεν προσκρούει σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και ότι δεν υφίσταται κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα επί των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

9.2 Κάθε Συμμετέχων συμφωνεί να μην παραχωρήσει την άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις Εικαστικές Προτάσεις που υποβάλλει στο Διαγωνισμό, σε οποιονδήποτε τρίτο, ανταγωνιστή της Εταιρείας ή μη.

9.3. Κάθε Συμμετέχων εγγυάται ότι δε θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις, με τις οποίες τυχόν θα επέρχεται ή θα διακινδυνεύεται οποιουδήποτε είδους προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Έργου.

9.4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία ο Συμμετέχων εξαναγκαστεί σε ακύρωση της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, η Εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν υποστεί εκ της αιτίας αυτής.

9.5 Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

10. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αλλά και μετά το πέρας αυτού, στην Ιστοσελίδα.

11. Τροποποιήσεις

11.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή μέρος αυτών, με την ανάρτηση τροποποιημένου κειμένου στην Ιστοσελίδα, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη.

11.2 Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει οποτεδήποτε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με μόνη την ανάρτηση των νέων ημερομηνιών διεξαγωγής του στην Ιστοσελίδα, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη.

12. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marketing@onesalonica.com

13. Δίκαιο-Δωσιδικία

Οι όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού και η εξ αυτού έννομη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των Συμμετεχόντων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων ορίζονται τα Δικαστήρια του Πειραιώς.